Moto-Rol Hydraulika siłowa - rok założenia 1980

Oferta - hydraulika siłowa

Olej hydrauliczny L-HL

Oleje hydrauliczne używane są jako medium robocze w napędach hydraulicznych i układach tłumiących. Ponieważ są medium nieściśliwym, można je sprężyć do ogromnego ciśnienia i uzyskać bardzo dużą siłę w małym napędzie. Jednocześnie olej smaruje elementy metalowe, co zmniejsza ich zużycie.

Orlen Oil oferuje szeroką gamę olejów hydraulicznych o bardzo szerokim zakresie temperatur i ciśnień w jakich pracują te ciecze.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą olejów hydraulicznych:

HYDROL® L-HL

Jakość:
Klasa jakości wg ISO 11158 – HL
Lepkość:
ISO VG: 46, 68

Charakterystyka

Oleje hydrauliczne Hydrol® L-HL do hydrostatycznych układów hydraulicznych produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

Zastosowania

Oleje hydrauliczne Hydrol® L-HL przeznaczone są do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym, pracujących w umiarkowanych warunkach temperaturowych.

Normy, aprobaty, specyfikacje

DIN 51524 cz.1,
NO-91-A231: 1998 – dla oleju Hydrol® L-HL w klasach lepkości: 46
Oleje w klasach lepkościowych VG 46 , 68 zostały dopuszczone do stosowania w górnictwie i posiadają certyfikat wydany przez Główny Instytut Górnictwa uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa.

Parametry fizyko-chemiczne
Parametry Jedn. 46 68
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400Cmm2/s44,365,6
Wskaźniki lepkości-10198
Temperatura płynięcia0C-30-27
Temperatura zapłonu0C224230

Odporność na pienienie:

  • skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 250C,
  • trwałość piany: objętość piany po 10 min. Odstania w temperaturze 250C
ml

30
0


30
0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/1000C, stopień korozjiwzorce1a1a

Własności deemulgujace - czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:

  • 40 - 43 ml oleju
  • 37 - 40 ml wody
  • 0 - 3 ml emulsji

w temperaturze

min 30 35
0C 54
Zdolność olejo do wydzielania powietrza w temperaturze 500C min 6 10